Документи

  1. Статут Всеукраїнської Громадської Спілки “Безперервного Професійного Розвитку Стоматологів
  2. Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я
  3. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг
  4. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Для виконавців заходів БПР

  1. Анкета оцінювання досягнення цілей навчального заходу для отримання зворотного зв’язку
  2. Заява про відсутність конфлікту інтересів
  3. Уніфіковані правила скасування заходу інформальної освіти

Для лікаря-стоматолога

  1. Особисте освітнє портфоліо з результатами проходження БПР
  2. Атестаційний листок